Högskolan i Gävle

2017

Det blev en ny formgivning för högskolans programkatalog för 2018/2019 med färgkodning för programmen längs långsidorna. Varje programområde inleds med en uppslagsbild åtföljt av dess tillhörande program och kurser.

Grafisk formgivare: Lisa Grelsson Wiik

 

Tillbaka