Högskolan i Gävle

Det blev en ny formgivning för högskolans programkatalog 2018/2019 med färgkodning för programmen längs långsidorna. Varje programområde inleds med en uppslagsbild åtföljt av dess tillhörande program och kurser. Katalogen består totalt av 116 sidor.

Grafisk formgivare: Lisa Grelsson Wiik
År: 2017

Tillbaka