top of page

Högskolan i Gävle
2017

Ny design åt högskolans programkatalog.

OM UPPDRAGET

 

En ny formgivning för programkatalogen 2018/2019 med färgkodning längs långsidorna. Varje programområde inleds med en uppslagsbild åtföljt av dess tillhörande program och kurser.  Katalogen består totalt av 116 sidor.

Grafisk formgivare: Lisa Grelsson Wiik

bottom of page